JUDr. Světlana Kazaková

Jiné důvody pro zastavení exekuce

Exekuce je velice závažným zásahem do života každého, kdo se v takové situaci ocitne. V exekučním řízení je pro povinného (ten, proti kterému je exekuce vedena) zásadní vědět, na základě jakých důvodů je možné exekuci zastavit. V ustanovení § 268 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jsou zakotveny důvody, na základě kterých soud exekuční řízení může zastavit. Pokud se podíváme v občanském soudním řádu na ustanovení § 268 odst. 1 písm. h), zní takto: výkon rozhodnutí (to znamená exekuce) je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat. Jedná se o obecné ustanovení, pod které lze podřadit různé objektivní skutečnosti. Tímto článkem si dovoluji informovat veřejnost, jaký konkrétní důvod soud podřadil pod toto ustanovení a exekuci zastavil.

Jedná se o rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 9 č.j. 68 EXE 2381/2015, kterým soud exekuci zastavil. Soud to zdůvodnil tím, že i když podle exekučního titulu (zjednodušeně řečeno exekučního rozhodnutí) byl povinný povinen provést provedení prací, je k tomu nutná součinnost oprávněného, spočívající minimálně v umožnění přístupu do prostor, kde práce mají být provedeny, vyklizení prostor v místě, v němž mají být práce provedeny a i když tyto podmínky exekuční titul vysloveně neobsahuje, je bez jejich splnění nemožné jej vykonat. Na základě toho soud exekuci jako nepřípustnou zastavil.

V souladu s tímto rozhodnutím soudu lze učinit závěr, že jedním z důvodu pro zastavení exekuce dle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu je například neposkytnutí ze strany oprávněného součinnosti povinnému. Nepochybně zkušený advokát, který se exekucemi zabývá, je připraven dojít k určitému důvodu, na jehož základě lze zastavení exekuce, dosáhnout. Domnívám se, že pro širší veřejnost je užitečné o takovém případném způsobu zastavení exekuce vědět.

Jiné důvody pro zastavení exekuce
Пролистать наверх