JUDr. Světlana Kazaková

Ochrana osobních údajů — Kazaková

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v advokátní kanceláři JUDr. Světlany Kazakové

 • Za správu osobních údajů je odpovědná JUDr. Světlana Kazaková, advokátka, se sídlem Týnská 21, 110 00 Praha 1, email: kazakova@seznam.cz
 • Co se týká osobních údajů, ty jsou zpracovávány v rámci klientské agendy a to pouze v rozsahu nutném pro identifikaci jednotlivých osob.
 • Osobní údaje se zpracovávají za účelem poskytování právních služeb klientům na základě plnění ze smlouvy a plnění zákonných povinností.
 • Z osobních údajů je zpracováváno jméno a příjmení klienta, datum narození, bydliště a případně státní příslušnost.
 • Osobní údaje jsou získávány od klienta při uzavření mandátní smlouvy na poskytování právních služeb nebo při udělení plné moci.
 • Osobní údaje jsou dle povahy věci zpřístupněny státním orgánům, jako je soud, Policie České republiky a správní orgány, a na pokyn klienta osobám, u nichž dal klient souhlas se zpřístupněním jeho osobních údajů.
 • Doba uchování osobních údajů je 5 let od skončení a je souladu se lhůtou stanovenou Českou advokátní komorou pro úschovu dokumentace. Spis se po uplynutí této doby skartuje, případně se nevratně vymažou data na nosiči.
 • Data se aktualizují zásadně na základě popudu klienta.
 • Data jsou zpracovávána na PC počítači.
 • Počítač je chráněn proti narušení speciálními programy a jednou měsíčně testován.
 • Osobní údaje jsou v rámci podání předávány státním orgánům prostřednictvím datové schránky, případně poštovní přepravou
 • Advokátní kancelář nemá externí dodavatele, kterým by předávala jakékoliv osobní údaje.
 • Po uplynutí doby 5 let od skončení věci jsou veškerá data nevratně likvidována.
 • Práva subjektů zpracování osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR.
 • Klientovi je poskytnuta informace, že z jeho osobních údajů je zpracováváno jméno a příjmení, datum narození a bydliště. Pokud by povaha věci vyžadovala další osobní údaje, pak k jejich získání je možné přistoupit pouze se souhlasem klienta.
 • Osobní údaje jsou chráněny počítačovými programy proti zneužití.
 • Advokátní kancelář nepřenáší osobní údaje do zahraničí.
 • Ve vztahu k osobním datům je ze strany advokátní kanceláře zachovávána zásada přísné mlčenlivosti.
Пролистать наверх

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít