JUDr. Světlana Kazaková
 
Advokátní kancelář
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
advokátní a právní kancelář praha
 
 
 
 
 
 
 

Naše adresa

 
Týnská 21, 110 00 Praha 1

(v domě na rohu ulic Týnská a Masná)

Tel.: 224 826 511
Tel.: 602 363 854
 
 
 
 
 
 
 
 

Právní služby

 

Občanské právo

 
 • veškeré smlouvy týkající se prodeje a koupě nemovitostí
 • služba složení peněz do advokátní úschovy
 • právní služby pro společenství vlastníků jednotek
 • spory ze vztahů k vlastnictví bytových jednotek
 • právní pomoc při pronájmu nemovitostí
 • řešení sporů z nájemních vztahů
 • zajišťovací institut v oblasti nemovitostí
 • ochrana osobnostních práv
 • zastupování v řízeních o rozvod manželství včetně vypořádání
 

Soudní řízení ve věcech občanskoprávních

 
 • zastupování v soudních sporech
 • zastupování před Ústavním soudem
 • zastupování před Evropským soudem pro lidská práva se sídlem Štrasburku
 

Obchodní právo

 
 • spory z obchodních vztahů
 • odborné vyjednávání při uzavírání obchodních kontraktů
 • všestranné právní služby pro obchodní společnosti
 

Veřejné právo

 
 • přímá specializace na právo na informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • správní právo – zastupování ve správním řízení před orgány státu – úřady, ministerstvy a podobně
 • zastupování u správního soudu
 • cizinecké právo
 • stížnosti k veřejnému ochránci práv
 • stížnosti k finančnímu arbitrovi
 

Trestní právo

 
 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozených
 
 
 
 • Zascita v ugolovnom procese
 • Predostavlenie interesov poterpevsich